Shooto: Tradition 6 Fight Card

Feb 2, 2009
Shooto Bantamweight Championship
Shinichi Kojima (No. 1 FLW) vs. Yuki Shoujou

Shooto Featherweight Championship
Masakatsu Ueda (No. 2 BW) vs. So Tazawa

Noburo Tahara vs. Takehiro Harusaki
Atsushi Takeuchi vs. Mikitoshi Yamagami
Takashi Niikuni vs. Kota Onojima
<h2>Fight Finder</h2>